نویسنده:

babyadmin

چگونه از کهنه به پوشک رسیدیم؟

این که با پیشرفت علم و تکنولوژی از مصرف کهنه به پوشک رسیده‌ایم، بسیار بدیهی است. هنوز هم برای بسیاری از مادران این سؤال وجود