پوشک های فوق جاذب و سبک

کشسان و آناتومیک

پوشک سایز2 -سایز ۳ پوشک سایز 5 بیبی کینگ-babyking

پوشک های فوق جاذب و سبک

راحتی کودک برای والدین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و پوشک بچه به عنوان اولین لباس کودک می بایست راحتی و آسایش را از اولین دقایق زندگی اش برای او فراهم نماید از این رو پوشک بیبی کینگ برای اینکه پوشک کاملا اندازه تن کودک در سنین مختلف باشد آن را به صورت آناتومیک طراحی کرده تا کاملا با بدن کودک شما هماهنگ باشد و همچنین نوارهای کشسان پوشک بیبی کینگ آزادی حرکت بیشتر و بهتری را به کودک هدیه می دهد.

ماده کریستالی در پوشک های یکبار مصرف چیست؟

این کریستال ها احتمالا از لایه فوق العاده جاذبی منشا می گیرند که در اغلب پوشک های یکبار مصرف یافت می شود. این لایه حاوی یک توده نرم و کاغذی و همچنین ماده ای شیمیایی به نام سدیم پلی آکریلات است. سدیم پلی آکریلات یک جاذب فوق العاده آب است که می تواند ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر وزن خود آب شهری را جذب کرده و در یک ژل چسبناک نگه دارد. در صورت تماس با آب مقطر، این ماده می تواند مقادیر بیشتری را به خود جذب کند. سدیم پلی آکریلات یک پلیمر است. پلیمر به ماده ای گفته می شود که حاوی زنجیره ای از واحد های یکسان (مونومر) می باشد. ترکیب شیمیایی زیر مونومر سدیم پلی آکریلات است:

–CH2–CH(CO2Na)–

پوشک سایز2 -سایز ۳ پوشک بیبی کینگ-babyking

مونومر سدیم پلی آکریلات

این ماده یک پلیمر کاربردی است که کریستال های آن را می توان با باز کردن لایه یک پوشک نو مشاهده و به آن ها آب اضافه کرد. همچنین، این کریستال ها را می توان از فروشگاه های تجهیزات باغبانی نیز خریداری کرد. در زمینه استفاده از سدیم پلی آکریلات و تماس آن با پوست کودک نگرانی هایی وجود دارد. این نگرانی ها اغلب در قالب مقابله با مصرف پوشک های یکبار مصرف بیان می شوند.