پوشک های ضد حساسیت و فوق جاذب

درباره

پوشک بچه بیبی کینگ

پوشک بچه بیبی کینگ دارای سه ویژگی جذب بالا ؛ جلوگیری از نشتی و خشکی یکنواخت در سطح پوشک می باشد.

جذب بالا به وسیله دانه های فوق جاذب داخل پوشک بیبی کینگ صورت می پذیرد این دانه های فوق جاذب به محض اینکه مایع با آنها برخورد می کند آن را در خود حبس نمودن و مانع از بازگشت ان به سطح پوشک می شود.

جلوگیری از نشتی مایع توسط لایه های عمودی پوشک بیبی کینگ صورت می گیرد این لایه ها خاصیت آب گریزی داشته و زمانی که مایع از کناره ها به آن نزدیک میشود آن را به داخل پوشک برمی گرداند و از نشتی مایع جلوگیری می کند.

پوشک بیبی کینگ

 با استفاده از لایه ADL که خاصیت آب دوستی داشته مایع را به سرعت جذب نموده و در سطح پوشک به صورت یکنواخت توزیع می کند تا به فرایند جذب توسط دانه های فوق جاذب سرعت بخشیده و همچنین خشکی را در سطح پوشک به صورت یکنواخت ایجاد نماید.

لایه ADL یا لایه عبور دهنده زیر لایه هایی هستند که به منظور ارتقا توزیع مایعات در محصولات بهداشتی طراحی شده اند. لایه ADL دارای ویژگی آب دوستی فوق العاده ای بوده و به همین دلیل می تواند سرعت جذب و توزیع مایع در پوشک های کودک و بزرگسال، پد های زنانه، زیر انداز های بهداشتی و موارد دیگر را افزایش دهد.

لایه های ADL دو نوع هستند که شامل موارد زیر می شوند:

اتصال با حرارت (ترموباند)​

مواد سازنده این نوع نرم بوده، لمس آن ها احساس خوشایندی داشته و ظاهر و یکپارچگی شبکه ای بهتری را ارائه می دهند.

اتصال با عبور دهی هوای داغ

این مورد دارای بافت جاذب و توزیع کننده مایعات بوده، تراکم کمی داشته و مواد آن با عبور دهی هوای داغ به یکدیگر متصل شده اند. همچنین، این نوع ADL به طرز ویژه ای نفوذ مایعات را ممکن و از خیس شدن دوباره جلوگیری می کند