آموزش تصویری بستن بند کفش برای کودکان

 مواردی مانند کفش های چسبی می توانند آموزش کودکان را آسان تر کنند اما از سوی دیگر به آموزش های مقطعی دوران کودکی همچون یادگیری بستن بند کفش آسیب می زنند. بستن بند کفش نیازمند سطحی از هماهنگی بین عضلات کوچک و ظریف است که کودکان تا رسیدن به سن 5 تا 7 سالگی بدست نمی آورند. به همین دلیل والدین نباید به کودکان خود سخت گیری کنند.

والدین باید بستن بند کفش را با کفش هایی آموزش دهند که دارای بند هایی نرم هستند. رنگ کردن نیمی از بند کفش با استفاده از یک ماژیک می تواند در تمایز دو طرف بند به کودک کمک کند. بهتر است در کنار کودک قرار گیرید تا هر دو زاویه دید یکسانی داشته و کودک بتواند حرکات دست شما را آسان تر تقلید کند.

یک کفش با بند های بسته نشده را در بین ران ها یا زانو های خود قرار دهید. روی کفش باید به سمت جلو بوده تا همانند زمانی باشد که کودک برای بستن بند کفش خود خم می شود. از کودک خود بخواهید تا با هر دست خود یک سر بند را بگیرد. تمامی مواردی را که به کودک می گویید خود نیز انجام دهید تا او بتواند از شما تقلید کند. بند ها را بالا آورده و از روی هم گذرانده تا شبیه به حرف X شوند. بند پایینی X را از رو و میان بند بالایی گذرانده و بند ها را بکشید تا سفت شوند. با این کار پایه گره بند کفش به وجود می آید.

آموزش تصویری گره زدن بند کفش

مدل پاپیونی: ساده ترین روش بستن بند کفش

این مدل به کودک کمک می کند تا یکی از آسان ترین گره ها یعنی گره پاپیونی را فرا گیرد. برای آموزش این نوع گره می توان مراحل زیر را انجام داد:

👟 هر انتهای بند را به شکل یک گوش خرگوش خم کنید. می توانید بند را در این حالت بین انگشت شست و اشاره خود در هر دست نگه دارید.

👟 گوش های ایجاد شده را بر روی یک دیگر گذاشته تا شکل حرف X را ایجاد کنند. گوش پایینی را از رو و میانه گوش بالایی گذرانده و گره دوم را ایجاد کنید.

👟 گوش ها را به دو طرف کشیده تا گره پاپیونی تکمیل شود. این گره به آسانی باز نشده و کفش را محکم سر جای خود نگه می دارد.

بستن بند کفش به روش پیچیده تر

1️⃣   مرحله اول: هر کدام از بند ها را در یک دست گرفته و یک X با آن ها تشکیل دهید. بند بالایی را از پایین X گذرانده و دو سر را بکشید. سپس با استفاده از هر سر بند، یک دایره یا گوش خرگوش تشکیل دهید.

2️⃣   مرحله دوم: دایره ها بر روی یکدیگر قرار دهید. یک گوش را بر خلاف جهت گره ساده بر روی گوش دیگر قرار دهید.

3️⃣   مرحله سوم: سپس گوش ها را از یکدیگر بگذرانید. با گفتن این مثال که خرگوش به دور درخت می دود یک گوش را بر روی دیگر خم کنید.

4️⃣   مرحله چهارم: حال نوک گوش خم شده را از میان سوراخ عبور دهید. برای کمک به یادگیری کودک می توان این مثال را زد که خرگوش یک سگ را در چاله دیده و در آن می پرد.

5️⃣   مرحله پنجم: هر دو گوش را بکشید تا گره سفت شود. برای محکم تر شدن گره می توان گوش ها را یک گره ساده دیگر زد.

گره زدن بند کفش را با کودک خود تمرین کنید تا خود بتواند این کار را انجام دهد. استفاده از تخته های خانگی مخصوص گره زدن بند کفش نیز می تواند مفید باشد. پس از تمرین کردن از کودک بخواهید تا گره ها را بر روی بند کفش خود تمرین کند. با انجام این تمرین ها کفش های دارای بند چسبی کنار گذاشته شده و کودک مهارت های حرکتی ظریفی را فرا می گیرد که در دیگر زمینه های یادگیری نیز به او کمک می کنند. امکان دارد کودکان پس از یادگیری این گره ها مایل به یادگیری گره های پیچیده تر نیز باشند.

 

بهترین سن برای یاد گرفتن بستن بند کفش

به گفته والدین کودکان باید در سن 7 سالگی دوچرخه سواری کرده، 8 سالگی بند کفش های خود را بسته و در 14 سالگی کلیدی از درب خانه برای خود داشته باشند. یافته های اخیر برخی والدین را در ارتباط با مهارت بستن بند کفش کودکان خود سردرگم کرده اند.

 به گفته یک مطالعه جدید، کودکان خردسال با اینکه در استفاده از دستگاه های پیشرفته ای همچون تبلت و کنسول های بازی مهارت بالایی دارند اما توانایی چندانی در مهارت پایه ای بستن بند کفش خود ندارند. با اینکه برخی کودکان قبل از سن 6 سالگی این مهارت را یاد می گیرند بسیاری دیگر تا رسیدن به سن 9 یا 10 سالگی توانایی بستن بند کفش خود را ندارند. آمار نشان می دهد که کودکان 30 سال قبل با رسیدن به سن 4 سالگی توانایی بستن بند کفش خود را داشته اند.

مهارت بستن بند کفش در کودکان

مهارت بستن بند کفش

امروزه کودکان دیر تر از هر زمان دیگری این مهارت را فرا می گیرند. یافته های مطالعات بیانگر تغییری بزرگ در عادت های اجتماعی کودکان در مقایسه با 30 سال گذشته هستند. در گذشته توانایی بستن بند کفش مهارتی به شمار می رفت که کودکان با رسیدن به سن 4 سالگی فرا می گرفتند اما تغییر در طراحی و سبک کفش ها ضرورت یادگیری این مهارت را چندین سال به تاخیر انداخته است. آمار فروش کفش ها نشان می دهد که کفش های بدون بند و دارای بند چسبی امروزه بیشترین بخش بازار کفش کودکان زیر 6 سال را تشکیل می دهند. کفش های بند دار سنتی امروزه به کفش های ورزشکاران و برخی مدل های مدرسه ای سنتی محدود می شوند. از میان 100 نوع کفش پر فروش پسرانه و دخترانه تنها یک مورد کفش بند دار رسمی می باشد.

در سرتاسر دنیا، کفش های بند دار تنها در سنین 9 و 10 سال محبوب می شوند زیرا در این سن کودکان برای اولین بار به صورت جدی اقدام به ورزش می کنند. داشتن بند اغلب برای کفش های ورزشی ضروری به شمار می رود. همچنین، بازیکنان فوتبال برای گرفتن و چرخاندن توپ در هنگام ضربه زدن به آن از کفش های ورزشی بند دار استفاده می کنند.

به طور کلی، دختران تقریبا یک سال زود تر از پسران مهارت بستن بند کفش خود را فرا می گیرند. افزایش سن یادگیری این مهارت با مدارس پیش دبستانی نیز ارتباط دارد زیرا در این مدارس از کودکان خواسته می شود تا کفش های آن ها دارای بند چسب باشد.

نتیجه نهایی این است که بسیاری از کودکان امروزه بدون فراگیری مهارت بستن بند کفش به مدارس ابتدایی وارد می شوند. وظیفه آموزش به این کودکان اغلب بر عهده مربیان ورزش یا معلمان پایه پنجم یا ششم ابتدایی قرار می گیرد.